Termékleírás

A határozatkeresőről röviden

A LEXPERT határozatkereső egy szövegbányászat alapú rendszer, amelynek célja a hatósági és magán jogalkalmazók, ügyvédi irodák, gazdasági vezetők és a piac egyéb szereplői munkájának támogatása. Összegyűjti és egyetlen felületen kereshetővé teszi a jogszabályokat, a jogalkalmazásban kiemelkedő jelentőségű hatóságok által közzétett egyedi határozatokat, elvi iránymutatásokat, szakmai publikációkat. Lehetőséget biztosít az elérhető információk akár több jogszabály, jogszabályhely szerinti keresésére, szűrésére. A rendszer folyamatosan bővül, jelenleg több mint 25 jogszabály részletes kategóriafáját tartalmazza. A legfontosabb elemezhető tartalmak az AB határozatok és végzések, az egyedi bírósági határozatok és iránymutatások, a Versenytanács és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai, a GVH és a Közbeszerzési Hatóság jogalkalmazást segítő anyagai, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal Szerzői Jogi Szakértő Testületének szakvéleményei.
  • A hagyományos keresésnél sokkal egyszerűbb és hatékonyabb kategóriafa alapú szűrés jogszabályhelyek, vagy egyéb témák szerint történhet, így téve átláthatóvá a böngészett dokumentumokat.
  • Az egyszerre több kategóriafát alkalmazó keresések használatával lehetőség nyílik a megoldásra váró jogeset hatékonyabb feldolgozására, ugyanis ezzel a módszerrel pillanatok alatt megkapható a vizsgált jogi problémákban akár több hatóság által korábban meghozott releváns határozat.
  • A kapott találati listát a szűrés után akár szabad szavas kereséssel is szűkíthetjük.
  • A jogszabályhelyi kategóriafa alapú keresés kiegészíthető tartalom alapú szemantikus kereséssel is.
  • Az is nagyban növeli a találatok hatékonyságát, hogy a keresést a határozat bármely részében elvégezhetjük.

  • A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog szélesedett.
  • A közfeladatot ellátó szervek (pl. Bíróság, Gazdasági Versenyhivatal, Közbeszerzési Hatóság stb.) tevékenységének átláthatóságának biztosítása érdekében, a feladatkörükbe tartozó ügyekben hozott érdemi döntéseiket elektronikusan közzéteszik.
  • A  gyorsuló jogalkotási folyamat hatására a konkrét hatósági döntések megismerésének, hasznosításának jelentősége a jogalkalmazás gyakorlatára való visszahatása nőtt.
  • A jogi keresés fókuszába a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan a határozat keresés került.

A szemantikus keresés lényege röviden megfogalmazva nem más, minthogy a lehető legjobb, legrelevánsabb találatokat kapjuk eredményként. Ezt úgy érjük el, hogy a keresés során nem a keresett szöveg karaktereire, hanem annak értelmére, jelentésére, szakmai összefüggéseire és nyelvi variációira fókuszálunk.

Csomagok

hatarozatkereso-alapcsomag
Alapcsomag

Ez a csomag a több, mint 70 000 darab bírósági egyedi érdemi határozat, bírósági iránymutatás és 

teljes-gazdasagi-csomag
Gazdasági- és cégjogi csomag

Ez a csomag – az Alapcsomagon túl – gazdasági, cégjogi, versenyjogi, szellemi tulajdonjogi és közbeszerzési 

tenderfigyelo
Tenderfigyelő

Ez a csomag a Közbeszerzési Értesítőben valamint az Unió Hivatalos Lapjában (OJ) közzétett valamennyi közbeszerzés 

PSZÁF-csomag
Pénzintézeti csomag

A Pénzintézeti csomag segítségével áttekinthetővé válik a pénzügyi szervezetek tevékenységével kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályozás, 

ZabbixSrvCheck_bb2db561b6e5