Címke: Jogi keresési minták

Keresés a PSZÁF határozataiban és a jogalkalmazást segítő anyagokban

A felügyeleti döntések a legszélesebb körben könnyedén megismerhetők, mivel a több mint, 40.000 felügyeleti határozatra és a több mint 6500 felügyeleti végzésre külön- külön, és együttesen is lehet keresését folytatni. A speciális feldolgozásnak és keresési lehetőségeknek köszönhetően az egyedi döntések konkrét tárgyára, fajtájára, időpontjára, az eljárás alá vontra, a szektorra, a szakterületre, az eljárás fajtájára,

Tovább a bejegyzéshez →

Keresés a döntéshozatal fajtájára, évére, és az előadó bíróra az Alkotmánybírósági döntésekben

Gyakran van, hogy az alkotmánybírósági döntéseknél a felhasználó a keresett döntés határozat/végzés számát nem ismeri, csak a határozathozatal éve és esetleg az előadó alkotmánybíró neve ismert előtte.

Tovább a bejegyzéshez →

Az egyedi határozatok metaadatairól

A jogalkalmazó sok esetben egy hatóság közigazgatási határozatának bírósági felülvizsgálati gyakorlatára kíváncsi. Ilyenkor keresnie kell, hogy a döntésben érintett bíróságon az adott szakterületen ki az a bíró, aki ezekben az ügyekben eljár. Ekkor az is érdekes lehet, hogy a Hatóság jogi képviseletében ki jár el. A konkrét esetben a jogalkalmazó az Energiai Hivatal elleni jogerős

Tovább a bejegyzéshez →

A bírósági határozatok kereséséről

A hatósági döntések közül a jogalkalmazók számára a bírósági határozatok adják a legsűrűbben igényelt szakmai hátteret, hiszen a jogi döntések túlnyomó többsége vagy eleve bírósági eljárásban kerül meghozásra, vagy a más hatóságok érdemi határozatai bírói úton megtámadhatóak.

Tovább a bejegyzéshez →

Szabadszavas keresés a „Kizáró” segédmező alkalmazásával

A konkrét jogszabályi helyre nem korlátozható témakörben a Kategóriafa alapú keresés nem alkalmazható, ekkor indokolt szabadszavas keresés módja használata. A találatok nagy száma esetén lehetséges szűkítési módszer az irreleváns ügycsoportok kizárása a „Kizáró” segédmező alkalmazásával.

Tovább a bejegyzéshez →

Keresés meghatározott témára, egy adott bíróságra, vagy bíró jogalkalmazási gyakorlatának elemzése

A korábbi példáink jól mutatták, hogy ha konkrét jogszabályhelyre behatárolható a keresett téma, akkor az egy, vagy szükség esetén több, kategóriafával végrehajtott keresés segítségével érhető el a legrelevánsabb találat.

Tovább a bejegyzéshez →

Keresés a jogszabálygyűjteményben

Ez nem csak azt a célt szolgálja, hogy szükség esetén a hatályos szabályozás megismerhető, hanem abban is segíthet, ha meg akarjuk keresni, hogy egy jogi kategória, mely törvényben milyen módon szerepel, feltárva az esetleg párhuzamos rendelkezéseket is. A keresés három találatot hoz. Ez alapján a Ket., a Pp. és a Be. is találatot mutat. Az

Tovább a bejegyzéshez →

A hűtlen kezelés és a hanyag kezelés bűncselekmények elhatárolása

Az LEXPERT Határozatkereső lehetővé teszi, hogy a kategóriafák segítségével egy keresésen belül több szakmai szempontot is érvényesítsünk.

Tovább a bejegyzéshez →

Testi sértés, életveszélyt okozó testi sértés ítélkezési gyakorlatának áttekintése

A Btk. kategóriafája segítségével áttekinthetjük a testi sértéssel, életveszélyt okozó testi sértéssel összefüggő ítéleteket.

Tovább a bejegyzéshez →

Szándékos megtévesztés (Ptk. 210.§ és a Btk. 318.§)

A Határozatkereső lehetőséget nyújt arra is, hogy több szakmai szempont szerint végezzünk kereséseket (egyszerre több kategóriafa megjelölésével).

Tovább a bejegyzéshez →
ZabbixSrvCheck_bb2db561b6e5