Keresés a Pénzintézeti csomag PSZÁF tevékenységével összefüggő döntvényeiben

A csomag önálló kollekcióban, alkollekciókba szervezve könnyen kereshetővé és elemezhetővé teszi a PSZÁF tevékenységével összefüggő összes döntvényt.

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A felügyeleti döntések a legszélesebb körben könnyedén megismerhetők, mivel a több mint 40.000 felügyeleti határozatra, és a több mint 6.500 felügyeleti végzésre külön-külön, és együttesen is lehet keresést folytatni.

A speciális feldolgozásnak és keresési lehetőségeknek köszönhetően az egyedi döntések konkrét tárgyára, fajtájára, időpontjára, az eljárás alá vontra, a szektorra, a szakterületre, az eljárás fajtájára, és a döntés tartalmára, is lehet keresést folytatni. E mellett mód van a határozat/végzés egészében, vagy bizonyos részében (bevezetés, rendelkező rész, indokolás) kulcsszavakra, jogi fogalmakra célzott keresés alkalmazására. Ezen túlmenően a dokumentumban a kategóriafák segítségével jogszabályi helyre is kereshetünk.

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az is fontos, az egyszerűsítés felé ható körülmény, hogy a jogorvoslattal kapcsolatos információk is beépítésre kerültek kollekciókba, így a jogorvoslat ténye külön keresés nélkül megismerhető, igény esetén az adott bírósági határozat is együttesen tanulmányozható az alap határozattal.

Az egyedi ügyre keresés mellett az egyes szektorok, szakterületek, eljárásfajták kapcsán alkalmazott jogalkalmazási gyakorlat is elemezhető.

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Összegzésként megállapítható, hogy az alkalmazás által nyújtott lehetőségek tartalmát és minőségét tekintve messze meghaladják a jelenleg a PSZÁF honlapja, vagy a különböző jogtárak által biztosított lehetőségeket.

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Szintén alkollekciót képez a Külföldi hatóságok által hozott határozatok és a Pénzügyi Békéltető Testület több mint 3.000 döntése. Ez utóbbi keresési lehetősége a felügyeleti döntésekhez hasonlóan igen sokrétű.

A Felügyelet közérdekű igényérvényesítései, közérdekű perei, valamint a felügyeleti tevékenységgel összefüggő összes bírósági határozat szintén önálló alkollekciókba van szervezve. E két alkollekció kapcsolódik egymáshoz, mivel a Felügyelet közérdekű igényérvényesítési, illetve közérdekű pereiben hozott bírósági határozatok a Bírósági ítéletek alkollekcióban találhatók meg.

Ez az alkollekció szakmai újdonságként a LEXPERT Határozatkereső eddigi gyakorlatától eltérő módon az összes releváns és közzétett bírósági határozatot tartalmazza. Így kétszeresen is integráltnak tekinthető, mivel egyrészt együttesen tartalmazza a Bírósági Határozatok Gyűjteményében és a PSZÁF honlapján közétett minden releváns határozatot, másrészt felöleli mindazon határozatokat, amelyben a Felügyelet alperesként vagy felperesként szerepel. A keresésnél biztosított a bírósági ítéleteknél megszokott összes keresési lehetőség, és ezen túlmenően lehet keresni az eljárás alá vontra és az előzményi felügyeleti határozatra is. Az utóbbira az előzményi határozat rovatot vagy az Ügyszám/Határozatszám rovatot lehet használni. Ez utóbbi alkalmazásának előnye, hogy találatként a bírósági ítélet és a felügyeleti határozat is megjelenik.

A döntvények a speciális feldolgozásnak köszönhetően a jogtárakban alkalmazott megoldásoktól eltérően típusok szerint külön, de akár együttesen is kereshetők – ráadásul igen sokrétű szakmai szempont szerint – amely a rugalmas és gyors keresés mellett, a hatékony találati eredményeket is garantálja. A kereséseknél igény esetén a jogalkalmazást segítő anyagok alkollekciói is kijelölhetők, így találatként az ilyen releváns dokumentumok is megjelennek.